Termin wygaśnięcia roszczenia spadkowego i o zachowek

Zanim postaramy się o odszkodowanie od ubezpieczyciela, zwrot pieniędzy od dewelopera czy odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych, sprawdzamy czy mamy do nich prawo. Podobnie powinno być w przypadku roszczeń spadkowych lub o zachowek.

W przypadku, gdy zmarła osoba pozostawiła testament, wówczas należy zastosować się do jego zapisów. Natomiast jeśli nie ma testamentu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Stosowane są wówczas przepisy prawa spadkowego, zgodne z postanowieniami Kodeksu cywilnego. Wynika z nich, że spadek dzieli się pomiędzy dzieci i małżonka, który ma otrzymać co najmniej 1/4 jego część. W przypadku, gdy współmałżonek nie żyje wszystko zostaje podzielone pomiędzy dzieci. Jeśli z kolei nie żyje jedno z dzieci zmarłej osoby, to prawo do określonej części spadku dziedziczą wnuki. Natomiast jeżeli para była bezdzietna, to połowę spadku otrzymuje małżonek, a pozostała część dzielona jest równo pomiędzy rodziców. Jeśli któreś z nich nie żyje, to prawo do spadku przechodzi na rodzeństwo zmarłego, a dalej na dzieci rodzeństwa. W przypadku braku zgody pomiędzy spadkobiercami, zamiast notarialnego podziału spadku, dochodzi do podziału sądowego. Każda z osób, która zgłasza roszczenia spadkowe może złożyć w sądzie wniosek w tej sprawie.

Możliwa jest również taka sytuacja, że zmarła osoba pozostawi testament, w którym pominie najbliższe osoby – dzieci, małżonka, rodziców. Jednak prawo spadkowe chroni ich interesy i w związku z tym mają oni prawo do zachowku. Oznacza to, że mogą domagać się określonej kwoty pieniędzy od spadkobierców. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od kilku czynników. Natomiast z roszczeniem o zachowek trzeba wystąpić w odpowiednim czasie, gdyż ulega przedawnieniu po 5 latach. Czy roszczenia spadkowe również ulegają przedawnieniu? Okazuje się, że nie, ale z czasem traci się pewne uprawnienia dotyczące otrzymania spadku. Po pierwsze spadkobierca ma 6 miesięcy na to, aby ewentualnie odrzucić spadek. Poza tym może zdarzyć się taka sytuacja, że osoba która odziedziczyła nieruchomość nie korzysta z niej i wówczas ktoś inny może przejąć ją przez zasiedzenie, po upływie określonego czasu. Przedawnieniu ulegają natomiast roszczenia spadkobierców dotyczące zmiany zapisów czy poleceń testamentowych. Jako ciekawostkę można jeszcze dodać, że spadek nie musi dotyczyć tylko majątku zmarłego, ale również na przykład dziedziczenia autorskich praw majątkowych.