Przykładowy wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Dzięki ochronie roszczeń alimentacyjnych odpowiednimi normami proceduralnymi dochodzenie i egzekucja alimentów przebiegają znacznie sprawniej. Można też liczyć na zabezpieczenie wykonania obowiązku związanego z ich spłacaniem.

W sprawach związanych z dochodzeniem pieniędzy niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny, na przykład związanych z roszczeniami pracowniczymi czy właśnie alimentacyjnymi, szybkie i skuteczne rozwiązania są wyjątkowo ważne. Dzięki przepisom Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawa oraz obowiązki wierzyciela, a także dłużnika są jasno określone. W ten sposób w momencie, kiedy alimenty zostaną już zasądzone chroniona jest wartość, która powinna być dostosowana do potrzeb wierzyciela i możliwości dłużnika. Ważnym elementem ochrony roszczeń alimentacyjnych jest ich zabezpieczenie. W ten sposób osoba, która stara się o uzyskanie alimentów uzyskuje potrzebne jej pieniądze jeszcze w czasie trwania postępowania sądowego. Natomiast, aby było to możliwe należy wykazać zasadność roszczenia oraz uprawdopodobnić interes prawny, składając odpowiedni wniosek. Wnosi się go do protokołu sądowego ustnie lub na piśmie.

Bez względu na to czy składa się pismo o odszkodowanie do zakładu ubezpieczeniowego czy też wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, warto skorzystać z odpowiedniego wzoru. Na samej górze, z prawej strony należy wpisać miejscowość i datę. W lewym górnym rogu podaje się imiona i nazwiska powoda oraz pozwanego, a poniżej sygnaturę sprawy. Z prawej strony określa się sąd, w którym złożona jest sprawa. Następnie można już zatytułować pismo oraz określić czego dotyczy. W kilku zdaniach należy opisać wobec kogo roszczenia alimentacyjne mają być zabezpieczone, a także w jakiej kwocie, formie oraz do kiedy. Oczywiście niezbędne jest odpowiednie uzasadnienie takiego wniosku. Na końcu składa się podpis i ewentualnie wymienia załączniki. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych można złożyć już przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub w trakcie jego trwania. Jeśli sąd go uzna wydaje postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Natomiast można wnioskować o jego zmianę lub uchylenie. Poza tym postanowienie upada po miesiącu od momentu uprawomocnienia się zatwierdzenia roszczeń alimentacyjnych, które podlegały zabezpieczeniu.