Jak udowodnić bezzasadność roszczeń

O ile w przypadku zalegania ze składkami ZUS ma prawo dochodzić należnych mu pieniędzy, to zdarzają się również sytuacje, w których otrzymujemy bezpodstawne wezwania do zapłaty. Jak na nie zareagować?

Jeśli mamy do czynienia z nieuzasadnionymi roszczeniami, wówczas najlepiej wysłać do osoby lub firmy, która je zgłasza odpowiednie pismo. Należy to zrobić listem poleconym, aby mieć dowód, iż próbowało się wyjaśnić sprawę. Warto zachować też kopię pisma. W treści trzeba zaznaczyć, iż roszczenie jest bezzasadne i jednocześnie poprosić o wyjaśnienia. Najlepiej zapytać o to w jaki sposób ustalona została nasza tożsamość oraz na jakiej podstawie zgłaszane są roszczenia. Można również napisać, że sprawa wygląda na próbę wyłudzenia pieniędzy i w razie braku odpowiedzi zostanie zgłoszona do odpowiednich władz. W razie czego należy też powiadomić firmę windykacyjną, iż cała sytuacja jest właśnie wyjaśniana i w związku z bezpodstawnością roszczeń prosi się o wstrzymanie egzekucji rzekomego długu. Ostatecznie można też złożyć pozew do sądu o stwierdzenie nieistnienia zobowiązania.

Warto wspomnieć tutaj również o sytuacji, w której roszczenie nie jest co prawda bezzasadne, ale uległo przedawnieniu. Czy oznacza to, że jeśli na przykład ktoś nie zapłacił osobie wynajmującej mieszkanie, to po 3 latach, kiedy roszczenie czynszowe ulega przedawnieniu, może traktować je jako bezpodstawne? Nie zupełnie, bo przedawnienie nie oznacza, że roszczenia nie można udowodnić oraz iż staje się ono nieważne. Chodzi o to, że po upływie określonego czasu dłużnik ma prawo do powołania się na zarzut przedawnienia roszczeń. Jego zgłoszenie jest konieczne, aby możliwe było odrzucenie przez sąd powództwa wierzyciela zgłaszającego swoje roszczenia. Z kolei kiedy dochodzi do sprawy sądowej, wówczas osoba domagająca się zwrotu pieniędzy czy naprawienia określonej szkody musi udowodnić, że ma prawo żądać tego od pozwanego. Tylko na tej podstawie sąd będzie mógł wydać odpowiedni nakaz. Dlatego w przypadku wszelkiego rodzaju sytuacji związanych z pożyczaniem pieniędzy, zawieraniem umów itp. należy zadbać o zachowanie stosownego potwierdzenia.