Dochodzenie roszczeń od dewelopera

Dochodzenie roszeń spadkowych, pracowniczych czy alimentacyjnych nigdy nie jest miłe. Podobnie jest oczywiście w przypadku próby odzyskania zwrotu wkładu za mieszkanie.

Podstawą do dochodzenia roszczeń od dewelopera powinna być odpowiednia umowa pisemna. Można w niej zaznaczyć na przykład, iż w przypadku braku otrzymania kredytu bankowego kupujący otrzyma zwrot określonej części wkładu własnego. Wówczas nie powinno być w razie czego problemu z odzyskaniem pieniędzy. Natomiast zdarzają się również sytuacje, w których mamy po prostu do czynienia z oszustwem ze strony dewelopera – dochodzi do jego zamierzonej upadłości, stawia budynki bez pozwolenia na budowę lub na gruncie, który nie jest jego własnością itp. Wówczas można wnieść sprawę do sądu i powołać się na niewłaściwe wykonanie umowy zawartej z deweloperem, żądając jednocześnie odszkodowania. Wniesienie powództwa jest więc możliwe w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z jej zapisów.

W momencie zawierania umowy z nabywcą mieszkania deweloper może zobowiązać się nie tylko do wybudowania budynku, ale także do wykończenia mieszkania oraz usunięcia ewentualnych usterek. Jeśli rękojmia za wady upływa po 3 latach od oddania budynku w użytkowanie, to czy mamy do czynienia z taką sytuacją, jak na przykład w przypadku roszczeń pracowniczych? Czy deweloper może powołać się na instytucję przedawnienia? Oprócz odpowiedzialności z tytuły rękojmi istnieją również zobowiązania kontaktowe, które regulowane są zasadami Kodeksu cywilnego i na tej podstawie do przedawnienia roszczeń wobec dewelopera dochodzi dopiero po 10 latach. Natomiast zwykle łatwiej jest uzyskać pozytywny odzew na zgłaszane problemy w okresie obowiązywania rękojmi za wady. Oczywiście nabywca mieszkania powinien zacząć od wysłania odpowiedniego pisma, w którym powołując się na zapisy umowy, opisze zakres wymaganych prac naprawczych. Dopiero w przypadku braku chęci współpracy ze strony dewelopera należy rozważyć wyjaśnienie sprawy przed sądem, który powinien wydać odpowiedni nakaz.