Jak odzyskać zadłużenie?

Sytuacje związane z brakiem spłaty zobowiązań finansowych są nieprzyjemne zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. Natomiast warto posiadać dokument zawierający ustalenia związane z przekazywaniem pieniędzy, bo w razie czego będzie on podstawą do dochodzenia roszczeń.

Co prawda mogą one ulec przedawnieniu, ale nie oznacza to bezzasadności roszczeń. Po upływie określonej ilości czasu, w razie wniesienia przez wierzyciela pozwu do sądu, dłużnik ma po prostu prawo powołać się na zarzut przedawnienia. Jednak jeśli tego nie zrobi, to sprawa będzie się toczyła normalnym trybem. W razie udowodnienia zasadności roszczeń sąd wydaje odpowiedni nakaz dotyczący zapłaty lub naprawienia szkody. Nie zawsze bowiem roszczenia związane są z oczekiwaniem spłaty długu. W sądzie można zgłosić na przykład naruszenie dóbr osobistych i domagać się publicznego odwołania zniesławienia oraz ewentualnie odszkodowania. Zdarzają się również sytuacje, kiedy dochodzi do spraw związanych z żądaniem wykonania zobowiązania wynikające z umowy o dzieło. Z drugiej strony bywa też tak, że wykonawcy nie otrzymują ustalonej zapłaty. Swoich praw dochodzi się wtedy przed sądem cywilny. Z kolei w przypadku zgłaszania roszczeń pracowniczych z tytułu umowy o pracę, składa się wniosek w sądzie pracy. Z jakiego typu problemami mogą mieć do czynienia osoby prowadzące własną działalność gospodarczą? Zdarza się, że kontrahenci nie płacą w terminie za wystawione faktury. Natomiast również oni sami muszą przestrzegać chociażby takich zobowiązań, jak regularne opłacanie składek do ZUS.

Oczywiście problemy z odzyskaniem należnych pieniędzy miewają również osoby prywatne. Zdarza się, iż ciężko jest im wyegzekwować należność czynszową. Natomiast, żeby móc wynajmować lub samodzielnie użytkować mieszkanie trzeba je najpierw mieć. Często droga do tego rozpoczyna się od zawarcia umowy z deweloperem. Przed podpisaniem należy bardzo uważnie prześledzić jej treść, bo będzie ona stanowiła w razie czego podstawę dochodzenia roszczeń wobec dewelopera, który na przykład zwleka z usunięciem usterek. Zadłużenie może dotyczyć poza tym zalegania z płaceniem alimentów. Wiele osób dochodzi roszczeń z tytułu umowy z firmą ubezpieczeniową. Zdarzają się też sprawy z zakresu prawa spadkowego. Natomiast zanim wjedzie się na drogę sądową, warto przesłać do dłużnika wezwanie do zapłaty. Niektórzy decydują się też na skorzystanie z usług firm windykacyjnych.